Englishفارسینقشه سايتتماس با مالينک به مالينکهادرباره ماصفحه اصلی
استان کردستان با تعداد بيشماری جذبه های فرهنگی، تاريخی و طبيعی يکی از جالب توجه ترين استانهای ايران می باشد. اگر قصد سفر به اين ناحيه زيبا را داريد و می خواهيد اطلاعاتی از نقاط ديدنی و همچنين چگونگی سفر به کردستان را کسب کنيد اين سايت می تواند راهنمای مفيدی برای شما باشد.
اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد و جهت راهنمايی مسافرانی که قصد سفر به اين استان سراسر شگفتی را دارند ايجاد گرديده است. اطلاعات مربوط به نقاط ديدنی و جذبه های استان به صورت موضوعی دسته بندی گرديده و نيز امکاناتی جهت جستجو در اين اطلاعات فراهم آمده است.

مطلب روز
مراسم سنتی ديگری نيز در فرهنگ کردها وجود دارد که بعلت باورهای مذهبی و سنتی آنهاست. مراسم جشن عروسی پيرشهريار يکی از اين مراسم است. مراسم عروسی پيرشهريار يکی از جشنهای قديمی است. در منابع تاريخی ذکر شده است که: رهبر روحانی معرف به پيرشهريار بسيار مورد احترام مردم اورامان بوده است. آنان کتاب نوشته شده توسط اين شخص را به غريبه ها نشان نمی دادند و از سخنان ذکر شده در کتاب به عنوان پند و اندرز استفاده می کنند. جشنهای شگرف مردم اورامان از بهمن که مراسم سالگرد ازدواج پير شهريار است بوجود آمده است. اين جشن در بهمن مردم را مقيد به انجام چله کوچک در طی سه مرحله می کند، که سه هفته طول می کشد. در هفته ا ...
© کليه حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد.