Englishفارسینقشه سايتتماس با مالينک به مالينکهادرباره ماصفحه اصلی
استان کردستان با تعداد بيشماری جذبه های فرهنگی، تاريخی و طبيعی يکی از جالب توجه ترين استانهای ايران می باشد. اگر قصد سفر به اين ناحيه زيبا را داريد و می خواهيد اطلاعاتی از نقاط ديدنی و همچنين چگونگی سفر به کردستان را کسب کنيد اين سايت می تواند راهنمای مفيدی برای شما باشد.
اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد و جهت راهنمايی مسافرانی که قصد سفر به اين استان سراسر شگفتی را دارند ايجاد گرديده است. اطلاعات مربوط به نقاط ديدنی و جذبه های استان به صورت موضوعی دسته بندی گرديده و نيز امکاناتی جهت جستجو در اين اطلاعات فراهم آمده است.

مطلب روز
در محدوده شهرستان بانه دو دشت با نامهای تال و شوی وجود دارند. دشت تال 1800 هکتار می باشد و منطقه شوی 2000 هکتار است. از زمانهای قبل رودخانه های سيد سارم و زاريوان به رودخانه گالوی ملحق می شد. در دشت شوی، رودخانه های شوی و نجو نيز به رودخانه گالوی می ريزند. در اين منطقه تنوع زيادی وجود دارد و در خلال بهار و تابستان پوشش گياهی سبزی را به خود می گيرد و در پاييز دارای جلوه بسيار زيبايی است.
© کليه حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد.