Englishفارسینقشه سايتتماس با مالينک به مالينکهادرباره ماصفحه اصلی

زيويه
Zivieh Archaeological Hill اين تپه که درارای فضايی بسيار وسيع است در 55 کيلومتری جنوب سقز واقع گرديده است. قلعه باستانی زيويه در زمان حفاريهای باستانی در اين تپه کشف گرديد. اين قلعه روی تپه بسيار بلندی که به تمام منطقه ديد دارد ساخته شده است. در منطقه، عتيقه های بی نظيری که امروزه به عنوان شاهکارهای آثار فلزی و سفالگری شناخته می شوند از يک تابوت کشف گرديدند.
the treasure of zivieh اين حفاری صدمات زيادی را به اين اثر معماری بزرگ وارد کرد. قلعه زيویه 2700 سال پيش ساخته شد و از مادها به ارث رسيده است. برای ساختمان قلعه زيويه، بعد از استقرار بنا يکسری سکو برای صاف و مسطح کردن ناحيه ساخته شد، و تعدادی خشت، سنگ و چوب برای پر کردن شيب های تپه قرار داده شد، بعد قلعه بطور محکمی بنا گرديد. پی و پله های قلعه از سنگ ساخته شد، اما ديوارها از خشتهايی در ابعاد 16*16*46 ساخته شد. ورودی اصلی 16 ستون سنگی دارد که در شرق تپه بنا شده، هال ستوندار که دارای 16 ستون سنگی گرد می باشد جالبترين قسمت قلعه می باشد. قطر ستونها 95 تا 105 سانتيمتر می باشد. پشت بام هال بصورت شطرنجی با آجرهای گلی فرش شده. ديگر قسمتهای اين قلعه بزرگ شامل سالنها، حياطها و اتاقهای متعددی است که هرکدام استفاده خاص خود را دارند.

بابا گرگر
در روستايی به همين نام در 25 کيلومتری شمال شرقی قروه واقع شده است. امامزادهای نيز در آنجا قرار گرفته و بصورت زيارتگاهی برای ساکنان درآمده است. در مجاورت آن تعدادی چشمه های آب معدنی نيز وجود دارد.

ديگر مکانهای باستانشناسی
تپه های کوچک تاريخی کره سی، آرندان و چنو در سنندج؛ تپه های باستانی آيينی سور و نجف آباد در سقز؛ تپه های دوباره نامگذاری شده سروآباد، نگل و دو تپه شرقی و غربی مريوان، شهر تاريخی صلوات آباد در حاشيه رود قزل اوزن و شهر تاريخی آدمروده.
© کليه حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد.