Englishفارسینقشه سايتتماس با مالينک به مالينکهادرباره ماصفحه اصلی

دشتهای بانه
baneh در محدوده شهرستان بانه دو دشت با نامهای تال و شوی وجود دارند. دشت تال 1800 هکتار می باشد و منطقه شوی 2000 هکتار است. از زمانهای قبل رودخانه های سيد سارم و زاريوان به رودخانه گالوی ملحق می شد. در دشت شوی، رودخانه های شوی و نجو نيز به رودخانه گالوی می ريزند. در اين منطقه تنوع زيادی وجود دارد و در خلال بهار و تابستان پوشش گياهی سبزی را به خود می گيرد و در پاييز دارای جلوه بسيار زيبايی است.

جنگلهای اطراف بانه
منطقه جنگلی بانه حدود 50000 هکتار می باشد. دامنه غربی گردنه خان به عنوان مرز شرقی جنگلهای حومه شهر بانه به حساب می آيد. از اين منطقه به طرف غرب درختها، همانند جنگلهای مريوان، سبز و پرپشت می باشند.

دشت دهگلان
وسعت اين دشت 62700 هکتار می باشد و ارتفاع آن از سطح دريا 1800 متر است. خاک اين دشت بسيار حاصلخيز بوده و دارای پوشش گياهی قابل توجهی است. در بهار اين منطقه جلوه زيبايی به خود می گيرد.

دشت کامياران
اين دشت در حومه شهر کامياران واقع است و به دو قسمت تقسيم می شود. قسمت جنوبی که در استان کرمانشاه واقع است و قسمت شمالی که در روستای چقابراله (10 کيلومتری شمال مريوان) می باشد. وسعت اين دشت 17370 هکتار است، ارتفاع آن از سطح دريا 1400 متر می باشد و اين دشت يکی از زيباترين و جذابترين دشتها از نظر پوشش گياهی در استان می باشد.

جنگلهای مريوان
marivan forests جنگلهای منطقه مريوان که در حدود 185000 هکتار می باشد و از گاران گورجه تا انتهای غربی روستای شيخ عطار ادامه پيدا می کند. دشت مرتفع غربی کوههای زاگرس باعث متراکم کردن ابرهای باران زای مديترانه ای می شود و لذا شرايط بسيار خوبی را برای توليد پوشش جنگلی در اين منطقه فراهم آورده است.

دشت قروه
وسعت اين دشت 58400 هکتار می باشد و ارتفاع آن از سطح دريا 1800 متر است. اين دشت در حومه شهر قروه واقع است و رودخانه چم شور در اين منطقه جاری است.

جنگلهای اطراف سنندج
avier وسعت اين منطقه جنگلی در حدود 78000 هکتار است و در غرب کامياران و جنوب سنندج واقع است.

دشتهای سقز
در محدوده حومه شهر سقز دشتهای متعددی وجود دارد که مهمترين آنها صاحب، قلا کن، لی گرمی و کول تپه می باشند. وسعت پوشش اين منطقه حدود 700 هکتار می باشد و 1650 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. تعدادی از اين دشتها در فصلهای تابستان و بهار سرسبز و پر از گلهای وحشی می شوند و محيط بسيار جذابی را پديد می آورند.

جنگلهای اطراف سقز
وسعت جنگلهای سقز در حدود 7000 هکتار است. اين منطقه در ميان بوکان و سقز در دامنه پر شيب شمالی-جنوبی اين مسير واقع است. اين منطقه جايگاه خوبی برای توليد درختان زود رشد می باشد که منظره بسيار جذاب و زيبايی را بوجود می آورند.

ديگر دشتها
ديگر دشتهای استان کردستان عبارتند از: دشت کامسان با وسعت 1500 هکتار، دشت امير آباد با وسعت 6000 هکتار در حومه شهر کامياران، دشت بيجار با وسعت 53000 هکتار در شهر بيجار.
© کليه حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد.