Englishفارسینقشه سايتتماس با مالينک به مالينکهادرباره ماصفحه اصلی

مراسم ميرنوروزی و کوسه گردی
novroz مراسم ميرنوروزی و کوسه گردی، مسابقه و نمايشی بود که در نوروز تا دو دهه گذشته در کردستان انجام می گرفت. مراسم کوسه گردی توسط دو نفر انجام می شد. يکی از آنها "کوسا" بود و ديگری "زن کوسا". کوسا لباسهای خنده دار بزرگ و کوچک را می پوشيد و سبيل و ريش مصنوعی بزرگی، که از پشم گوسفند درست شده بود می گذاشت. او کلاه بلندی بر سر داشت و يک جفت شاخ را بر سر خود نسب می کرد و سپس زنگوله کوچکی را بر گردن خود آويزان می کرد و سپس در داخل گذرگاهها همراه زنش که او نيز لباسهای خنده داری پوشيده بود و آرايش مضحکی داشت می گشت و مردم را می خنداند.

رسم پيرشهريار
pir shaliar مراسم سنتی ديگری نيز در فرهنگ کردها وجود دارد که بعلت باورهای مذهبی و سنتی آنهاست. مراسم جشن عروسی پيرشهريار يکی از اين مراسم است. مراسم عروسی پيرشهريار يکی از جشنهای قديمی است. در منابع تاريخی ذکر شده است که: رهبر روحانی معرف به پيرشهريار بسيار مورد احترام مردم اورامان بوده است. آنان کتاب نوشته شده توسط اين شخص را به غريبه ها نشان نمی دادند و از سخنان ذکر شده در کتاب به عنوان پند و اندرز استفاده می کنند.
جشنهای شگرف مردم اورامان از بهمن که مراسم سالگرد ازدواج پير شهريار است بوجود آمده است. اين جشن در بهمن مردم را مقيد به انجام چله کوچک در طی سه مرحله می کند، که سه هفته طول می کشد. در هفته اول بهمن، گردوها از باغ پير شهريار جمع آوری می شوند و برای انجام رسم و رسومات برای مردم فرستاده می شوند. در مرحله دوم که با شروع شب پنج شنبه آغاز می گردد، بچه های روستا به سر بامها می روند، آواز می خوانند و از مردم داخل خانه هديه می گيرند و پس از آن مراسم قربانی انجام می گيرد. در سومين جمعه بهمن چند قطعه نان درست شده از گل گندم و بادام را بوسيله گياهان خوردنی چون ريحان تزئين شده است را به مقبره پيرشهريار می برند. بعد از جمع شدن در مقبره، مردم نانها را بر می دارند، آنها را می برند و در ميان جمع حاضران توزيع می کنند. هر ساله در دومين هفته از ارديبهشت ماه، مردم اورامان و روستاهای اطراف، تکه ای از سنگی را که نزديک پيرشهريار است می کنند و برای درمان بيماريها با خود می برند. آنها معتقدند که معجزه پيرشهريار بر اين سنگ به نحوی است که اين سنگ پس از بريده شدن دوباره رشد می کند.
© کليه حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان ايرانگردی و جهانگردی استان کردستان می باشد.